Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Friday, March 24, 2023
menu click
Search

Cursussen verzorgd door ADM

Tweemaal per jaar (in mei en november) worden er door de sectie Advanced Data Management van de afdeling Medische Statistiek 2 cursussen gegeven over databases. Deze zijn voor aio's, onderzoekers en datamanangers die willen leren werken met data(bases). Hieronder vindt u een beschrijving.

Voor meer informatie en aanmelding (uitsluitend voor LUMC medewerkers):

Van CRF naar Database

Hoe zet ik een database op? Hoe en waarom moet ik met tabellen werken? Welke privacyoverwegingen spelen een rol bij dataopslag? Welk databasetype kies ik voor de opslag van mijn data? Veel onderzoekers in het LUMC lopen in de opstartfase van hun onderzoek met dit soort vragen rond. Deze cursus is bedoeld om de (beginnende) onderzoeker en anderen die databases willen bouwen voor medisch onderzoek antwoord te bieden op dit soort vragen.

We zullen het proces vanaf het opstellen van een CRF (Case Report Form, een invulformulier voor patiëntendata) tot aan het opslaan van data in een database behandelen. Daarbij komen bovenstaande vragen aan de orde, maar ook allerlei andere aspecten, bijv. het definiëren van variabelen. De nadruk ligt op het leren opzetten van tabelstructuren, onafhankelijk van het opslagsysteem dat men gebruikt; hierbij wordt met name gelet op de te verwachten analyse van de data. Daarnaast worden desgewenst handvatten gegeven voor de keuze van het opslagsysteem, met name tussen Access en ProMISe (N.B.: de cursus is géén handleiding voor het designen in Access/ProMISe). In het eerste deel van de ochtend zullen met veel praktijkvoorbeelden de verschillende onderdelen worden belicht. Het tweede deel van de ochtend zullen voor een aantal situaties uit de praktijk van de cursisten tabelstructuren worden opgezet in een interactieve sessie.

Deze cursus is een optionele aanvulling op de BROK cursus (Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch-wetenschappelijk onderzoek). Indien men geen BROK-cursus heeft gevolgd wordt vergelijkbare voorkennis verondersteld.

Van Database naar Dataset

Hoe maak ik van een database een dataset die aansluit bij de statistische analyses die ik wil gaan doen? Hoe krijg ik inzicht in de structuur van de database? Hoe krijg ik inzicht in de kwaliteit van de data en hoe kan ik de database opschonen? Hoe kan ik bestanden samenvoegen? Hoe kan ik de dataset transformeren?

Veel onderzoekers in het LUMC lopen met dit soort vragen rond. Deze cursus is bedoeld om de (beginnende) onderzoeker, en anderen die datasets voorbereiden voor statistische analyses, antwoord te bieden op dit soort vragen.

Tijdens de cursus komen bovenstaande vragen aan de orde, maar ook andere aspecten, bijv. missing values en de keuze van software. De nadruk ligt op het creëren van een dataset die aansluit bij de geplande statistische analyses; hiervoor is het nodig dat men de database goed (ver)kent. Tijdens het practicumgedeelte gaat u zelf aan de slag (mbv SPSS). Basiskennis van SPSS is vereist.