Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Friday, March 24, 2023
menu click
Search

Algemene informatie

Ik heb onderstaande tekst en uitleg gelezen en begrijp dat er vertrouwelijk met mijn medische gegevens zal worden omgegaan

 

 

In verband met uw bezoek op de hoofdpijn polikliniek in het LUMC, willen wij u vriendelijk vragen een vragenlijst in te vullen. De antwoorden op deze vragen worden verkort aan uw patiëntendossier toegevoegd, waardoor wij beter op de hoogte zijn van uw  hoofdpijnklachten. U kunt deze vragenlijst bereiken door op bovenstaande knop te klikken (‘Ga door naar de vragenlijst’) en het wachtwoord uit onze mail / brief in te vullen. Vervolgens doorloopt u de volgende stappen:

  1. Vragenlijst over hoofdpijnklachten en stemmingsklachten (+/- 25 minuten)

  2. Na het verzenden van deze vragenlijst ontvangt u een e-mail over het vervolgtraject. Mogelijk wordt u gevraagd vervolgvragenlijsten in te vullen. Dit wordt in de e-mail verder uitgelegd.

Na het invullen van de vragenlijst(en), zullen wij u schriftelijk toestemming vragen voor het opslaan van uw gegevens. Hieronder vindt u meer informatie over de opslag van medische gegevens. Als u daar interesse in heeft, kunt u zich op dat moment ook aanmelden voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van migraine of clusterhoofdpijn, of inschrijven voor de nieuwsbrief over ons Hoofdpijnonderzoek.

 

Schriftelijke toestemming

Het is belangrijk dat we een schriftelijke toestemming van u krijgen voor het opslaan van uw gegevens. U dient hiertoe een toestemmingsformulier op te sturen. Dit wordt tijdens de procedure gevraagd. Indien we geen schriftelijke toestemming van u ontvangen, zijn wij genoodzaakt uw gegevens uit de database te verwijderen en zult u niet benaderd worden voor verder onderzoek.

Beveiliging van gegevens

De gegevens worden verzameld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een privacy reglement is opgesteld en geaccordeerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw medische informatie en dat, wanneer u voor het vervolgonderzoek bijvoorbeeld bloed of ander lichaamsmateriaal afstaat, deze materialen en de medische gegevens een onderzoeksnummer zullen krijgen en niet direct naar u te herleiden zijn. Wel zal dit nummer, samen met uw naam, op een veilige plek bewaard worden. Hierdoor kan in bijzondere gevallen opnieuw met u contact gezocht worden. Eventueel afgestane lichaamsmaterialen zullen alleen gebruikt worden voor onderzoek naar migraine en aanverwante aandoeningen.

U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek, ook als u eerder al toestemming heeft gegeven.

Contacts

NaamRolEmail
LUMC, hoofdpijnpolikliniek